Privatumo politika

Privatumo politika

  • Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą.
  • Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
  • Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
  • Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą.
  • Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje.
  • Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti.
  • Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.